Cégalapítás menete

K&H logó

Cégalapításkor felmerülő kérdések

Cégalapításkor felmerülő kérdések

A cégnév: szabad vagy foglalt?

Mi legyen a cég neve? Érdemes több lehetséges opcióval készülni, mert az általunk kitalált szuperül csengő névre, korábban már gondolhatott valaki más. Ellenőrizni kell, hogy az adott néven szerepel-e már más vállalkozás a cégjegyzékben, mert ha igen, a Cégbíróság elutasíthatja cégünk bejegyzését.

Cégalapítás cégnév ellenőrzés

A székhely: hol a központi ügyintézés helye?

Meg kell határozni a központi ügyintézés helyét, ami ha van saját tulajdonú ingatlanunk, egyszerűen egy tulajdoni lappal igazolható a székhelyhasználati jogosultság. Bérelt ingatlannál kicsit bonyolultabb a helyzet, ilyenkor ugyanis a tulajdonos beleegyezését kifejező nyilatkozatára is szükség van. A bérleti szerződés tartalmazni szokta, hogy a cég székhelyeként megjelölhető e a bérlemény. Ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe a cég, akkor két helyszín van megjelölve: a tényleges központi ügyintézést helye, és a székhely, ami a levelezés helye, az iratok tárolási helye.

Székhelyszolgáltatás ajánlat

Ki a tulajdonos: magánszemély vagy szervezet?

Ha a tulajdonos egy szervezet, akkor annak létezéséről, illetve a nevében aláíró személy képviseleti jogosultságáról meg kell győződni, szükség van aláírási címpéldányra

Külföldi szervezet esetében eredeti cégiratokra, meghatalmazásokra van szükség.

A vezető tisztségviselő: munkavállaló vagy megbízott?

A következő kérdés, hogy ki legyen a vezető tisztségviselő? És milyen jogviszonyban legyen a társasággal, alkalmazotti viszonyban, vagy megbízási jogviszonyban? A megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő elláthatja a tevékenységét ellenérték nélkül is, de ha lehetséges, hogy a társaságnak kell utána a járulékokat fizetni. A munkaviszonyban dolgozó vezető számára munkaszerződést kell írni, s a munkaügyi hatóságnál be kell őt jelenteni.

Mi a bevitt vagyon?

Cégalapításkor bizonyos társasági formáknál előír a jogszabály jegyzett tőke minimumot, s hogy milyen összegben. A bevitt tőke lehet apport is, mely nem pénzbeli hozzájárulást jelent. Az apport tárgya lehet bármiféle vagyoni értékkel bíró dolog, jog, pénzbeli követelés. Az apport szerződésben megjelölt értéke nem lehet több, mint a szolgáltatáskori valós értéke.

A tevékenység meghatározása és engedélyek

Cégalapítás során meg kell pontosan határozni a főtevékenységet.

A cégbejegyzés kapcsán beszélhetünk kétféle engedélyről. Az egyik az alapítási engedély, mely bizonyos tevékenységekhez kötött csak. A másik a tevékenységi engedély, amelynek megléte ugyanakkor nem feltétele a bejegyzésnek. de maga a tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg és az engedélyt közzé kell tenni a cégközlönyben is.

Döntések adóügyben

A cégbejegyzési nyomtatványon huszonkilenc rovat szerepel az adózás témájában. Választhat például adómentességet vagy adókötelezettséget, a döntések meghozatalához segítséget a könyvelő tud nyújtani.

Bankszámla: előtte vagy utána?

A következő lépés a bankszámla megnyitása, bár ez a lépés a cégbírósági bejegyzés kezdeményezése előtt is megtörténhet. A bankszámla adatait a bank bejelenti a cégbíróságnak is. A bank munkatársai elektronikus okirat formájában befogadják és előkészítik a kért számlákat, a vezető tisztségviselő pedig személyesen a bankfiókban ír alá.

Adóhatósági bejelentés

Az adóhatóság felé a cégbíróság a beadott kérelem alapján továbbítja a cég adatait, a NAV pedig közli a cég adószámát a cégbírósággal, a bankszámla számot pedig a bank fogja közölni velük.

Oda kell figyelni, mert ettől az ún „egyablakos” rendszertől függetlenül az illetékes adóhatósághoz kötelező beadni a cégbejegyzési kérelem beadását követő tizenöt napon belül egy külön adatbejelentést is a cég nevében. Ennek elmulasztása esetén mulasztási bírságot kell fizetni.

A könyvelés

A könyvelővel érdemes már a cégalapítás előtt felkeresni, mert az alapítás közben sok-sok szakkérdés felmerülhet. Maga a könyvvitel megkezdése csak a cég bejegyzését követően esedékes, de a kérelem beadásával az adózási határidők elindulnak, függetlenül attól, hogy a megkezdte –e a cég a konkrét gazdasági tevékenységet. Ezért a bevallásokat, bejelentéseket teljesíteni kell, szükségünk van a könyvelési szolgáltatásra.

Könyvelési ajánlat

Mi a cégalapítás menete a Cégotthonnál?

Mi a cégalapítás menete a Cégotthonnál?

Látható, hogy az egyszerűsített cégeljárás keretében, ha minden megvan, egy órán belül bejegyzett céggel rendelkezhetünk. Mert ha minden adat rendelkezésre áll, az ügyvéd vagy a közjegyző elkészíti a dokumentumokat, a tulajdonos aláírja azokat, elektronikus úton továbbításra kerülnek a cégbíróságra. De cikkünkből az is kiderül, hogy a folyamat egyáltalán nem olyan egyszerű, sok buktatója van, és több szakmai döntést is meg kell, hogy hozzunk. Érdemes tapasztalt, gyakorlott szakszerű szolgáltatást nyújtó céget megbízni a cég alapításával, hogy minden kérdésben optimális döntést hozzunk, mert vállalkozásunk nyereségessége dől, vagy bukik akár minden egyes ponton. A Cégotthonnál az előbb felsorolt hosszadalmas folyamatot leegyszerűsíti, hogy egy helyen áll rendelkezésre a jogi és a gazdasági segítség. Könyvelőnk és jogi szakemberünk gyorsan, rendkívül nagy gyakorlattal a hátuk mögött végzik munkájukat. 5 pontban tudtuk összefoglalni, hogy mire van szükség, ha a hosszú folyamatot megkerülve, a cégét nálunk alapítja meg.

  1. Az alapítás bejegyzési eljáráshoz elengedhetetlen a kötelező eljárási illeték, amelynek fizetése banki átutalással történik.
  2. A cégalapítás egyik legfontosabb eleme, a tagok és ügyvezetők adatainak rendelkezésre állása. Ezen adatok érvényes okmányokkal igazolandóak (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, jogosítvány, útlevél stb.).
  3. Az alapítandó társaság adatainak meghatározása után ügyvéd által szerkesztett létesítő okirat (alapító okirat, társasági szerződés) és további, a bejegyzési eljáráshoz szükséges okiratok elkészítésére kerül sor.
  4. Ezen okiratok aláírása után, az eljárási illeték becsatolásával a társaság bejegyzési kérelem elektronikus úton kerül továbbításra az illetékes cégbírósághoz.
  5. A társaság bejegyzéséről és nyilvántartásba vételéről végzésben határoz a bíróság, mely tartalmazza a társaság cégjegyzékben megjelenő adatait.
  6. A bejegyzés keltét követő 8 naptári napon belül a társaság számláját meg kell nyitni, és a létesítő okiratban meghatározott tőkét a számlára be kell fizetni.

Egyszerűsített cégeljárás - cégalapítás azonnal

Cégalapítás tanácsadás

Cégalapítás tanácsadás a Logosz-nál

Irodáinkban 30 perces ingyenes cégalapítás tanácsadást nyújtunk cégalapítás előtt állóknak. Cégalapítás előtt számos kérdés felmerül, melyek megválaszolásához szükség lehet segítségre. Felkészült kollégáink első sorban a cégalapítás menetét és a szerződésben feltüntetendő, cégalapításhoz szükséges dokumentumok és adatok körét tekintik át a leendő cégtulajdonosokkal.

A cégalapítás tanácsadás során munkatársaink igény szerint segítséget nyújtanak a cégnév ellenőrzésben, vagy a végezni kívánt tevékenység Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti nevének és számának kikeresésében. Cégbejegyzés során fel kell tüntetni a jegyzett tőke összegét, rendelkezésre bocsátásnak módját és határidejét is, ehhez pedig fontos tisztában lenni többek között a pénzbeli hozzájárulás és apport fogalmával is. Irodáink ezzel kapcsolatosan is készséggel nyújtanak tájékoztatást!