Székhelyszolgáltatás magánszemély

K&H logó

Magánszemély által nyújtott székhelyszolgáltatás

Magánszemély által nyújtott székhelyszolgáltatás

Székhelyszolgáltatás bejelenthető saját tulajdonú ingatlanba is, azonban ez sok kellemetlenséget jelenthet. Ha valaki nem rendelkezik saját ingatlannal, vagy nem szeretne ő eleget tenni a székhelyen elvégzendő, törvényileg meghatározott feladatoknak, akkor igénybe vehet székhelyszolgáltatást.

Székhelyszolgáltató az a magánszemély vagy gazdasági társaság, aki adott cég, vállalkozás megbízásából, üzletszerű gazdasági tevékenységként gondoskodik a megbízó gazdasági társaság üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, megőrzéséről, érkeztetéséről és rendelkezésre tartásáról, illetve egyéb székhellyel kapcsolatos feladatokról.

Székhelyszolgáltatást végezhet magánszemély is, ha megfelel a törvényi feltételeknek. A székhelyszolgáltatás fogalma a 2017. évi CL. törvényben van meghatározva, a székhelyszolgáltatás feltételeiről pedig a 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet, a 2017. évi LIII. pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, illetve a 2020. január 24-én Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán közzétett székhelyszolgáltatás rendelet fogalmaz meg kikötéseket.

Nem lehet székhelyszolgáltató az a természetes személy, aki az alábbiak valamelyikét elkövette és még nem mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól:

 • nemzeti közélet tisztasága elleni bűncselekmény
 • terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása
 • bűnszervezetben való részvétel
 • nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
 • magán-, vagy közokirat hamisítás
 • vasúti, légi, közúti vagy vízi tömegközlekedési eszköz, vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése
 • önbíráskodás
 • okirattal való visszaélés

Továbbá székhelyszolgáltatást nem végezhet olyan személy, aki nem felel meg az egyéb székhelyszolgáltatókra vonatkozó előírásoknak. Nem végezhet székhelyszolgáltatási tevékenységet jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha tulajdonosa, természetes személy tagja vagy vezető állású személye a korábban felsorolt kizáró feltételek alá esik.

Székhelyszolgáltatás végzésére irányuló szándék bejelentése kötelező az illetékes felügyeleti szervek felé. A tevékenységet a nyilvántartásba vétel után lehet megkezdeni. A szolgáltató köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat 15 munkanapon belül bejelenteni.

Gazdasági társaság által nyújtott székhelyszolgáltatás- székhelyszolgáltatás a Cégotthon irodáiban!

Gazdasági társaság által nyújtott székhelyszolgáltatás- székhelyszolgáltatás a Cégotthon irodáiban!
 • Hivatalos szervek előtti képviseletet kap tapasztalt, felkészült székhelyszolgáltatásban jártas kollégáinktól
 • Székhelyszolgáltató munkatársai könnyebbé tudják tenni a kommunikációt a hivatalos szervekkel
 • Ha székhelyszolgáltatása irodánkban van, meghatalmazza egy alkalmazottját vagy könyvelőjét hogy a székhelyszolgáltató irodájában képviselje cégét az ellenőrzés során.
 • Naprakészen kapja a leveleket, értesítéseket, információkat cégügyeiről
 • Ingyenes szolgáltatások, és székhelyszolgáltatás csomagok
 • Levél átvétel, szkennelés és továbbítás e-mailben
 • Cégtábla készítés és kihelyezés ingyen
 • Fénymásolás és faxolás ingyen a székhelyszolgáltatás irodánkban
 • Irat és csomagmegőrzés
 • Tárgyaló használat kedvezményes áron

Székhelyszolgáltatás saját tulajdonú ingatlanban- előnyök és hátrányok

Székhelyszolgáltatás saját tulajdonú ingatlanban- előnyök és hátrányok

Előnyei:

 • Nem kell fizetnie a székhelyszolgáltatásért havi díjat
 • Nem kell utazgatnia, saját lakásában fogadhatja a hivatalos szerveket
 • Jó megoldás lehet, ha van levél átvevő minden munkanapon 8 órában fogadja a leveleket, küldeményeket.

Hátrányai:

 • NAV rutinellenőrzései során az ellenőrök fogadása a székhelyszolgáltatás címén, azaz a saját lakásában.
 • Önnek kell képviselnie saját cégét. Önnek kell kezelnie a cégügyeit, cég ügyintézését
 • Beérkező hivatalos leveleket Önnek vagy meghatalmazottjának lakásában kell átvennie
 • Napi 8 órában Önnek kell biztosítania az elérhetőséget a székhely lakás címen
 • Levélátvétel elmulasztásakor pénzbírsággal és adószám felfüggesztéssel sújthatják cégét
 • Végrehajtás esetén a lakásban található értéktárgyakat lefoglalhatja a végrehajtó