Székhelyszolgáltatás törvény

Székhelyszolgáltatás törvény

A székhelyszolgáltatási tevékenységet a 7/2017.(VI.1) IM rendelet alapján végezzük Budapesten 12 és vidéken 7 irodánkban. A rendelet 2017. július 1.-én lépett hatályba, melynek legfontosabb tartalmi elemei a következők

1. Székhelyszolgáltatást igénybe vevő cégnek és a székhelyet biztosítónak írásba foglalt szerződést kell kötnie.

2. Székhelyszolgáltatási szerződést csak határozatlan időre lehet kötni. A székhelyszolgáltatási csomagajánlatainknál feltüntetett időtartam csak a fizetés gyakoriságára utal.

3. Székhelyül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában van.

4. A cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját a székhelyen kell tárolni.

5. A székhelyszolgáltatást nyújtónak kötelessége a cégtábla kihelyezése.

6. A székhelyszolgáltatást végzőnek kötelessége tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetnie az iratokról és ingóságokról, amelyeket a székhelyen tart.

7. A szerződés megszűnésekor a székhelyszolgáltató köteles a székhelyen őrzött iratokat átadni a cégnek.

8. A székhelyszolgáltatást végző köteles gondoskodni a cég számára érkező küldemények átvételéről, és ennek a tényéről 1 munkanapon belül tájékoztatnia kell

9. A székhelyszolgáltatást végző köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

Székhelyszolgáltató cég működésének tehát nincsen kizáró oka, amennyiben teljesíti a jogszabályban előírt székhelyre vonatkozó feltételeket.

Székhelyszolgáltatást ki végezhet?

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. (7. § (1)) Tehát bármilyen ingatlan betöltheti a székhely szerepét, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult Magyarországon. Székhely címet tudunk biztosítani Önnek Budapesten már 12 és vidéken már 7 székhelyszolgáltatás irodánkban.

A székhelyszolgáltatás alapján a cég nem visszakereshető

A Nemzeti Adó - és Vámhivatal illetékes minden székhelyként bejelentett címen ellenőrizni, hogy a gazdasági társaságok a törvényben előírtak szerint működnek-e. Székhelyszolgáltatás alapján viszont a cég nem visszakereshető, vagyis a szóban forgó társaság székhelye székhelyszolgáltatóhoz van-e bejegyezve, egyszerűbben fogalmazva, nem tudják a NAV hatóságai, hogy egy cég székhelyét székhelyszolgáltató biztosítja-e vagy bérelt, valamint saját tulajdonú ingatlan a székhely címe Budapesten vagy vidéken.

Székhelyszolgáltatást ügyvéd és ügyvédi iroda nem nyújthat 2012-es jogszabály szerint

2012. január 1-jétől Ügyvéd és ügyvédi iroda már nem nyújthat székhelyszolgáltatást.

Székhelyszolgáltatást ki végezhet Budapesten? Hatályát veszti az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (3) bekezdés k) pontja és 25/A. §-a, mely kimondja, hogy ügyvéd elláthat székhely szolgáltatási tevékenységet, de szigorú feltételekhez köti azt. Ez megváltozott, székhelyszolgáltatást ügyvéd és ügyvédi iroda a 2012-es jogszabályok szerint nem nyújthat sem Budapesten, sem vidéken.

Összegezve az eddigieket

Nincs akadálya székhelyszolgáltatást nyújtó cég működésének Budapesten és vidéken, illetve egy gazdasági társaság által a székhelyszolgáltatás igénybevételének, amennyiben az ehhez fűződő jogszabályi követelményeket mindkét fél által teljesíti! Ellenkezőleg, nagyon is sok előnnyel jár, ha egy cég székhelyszolgáltatást vesz igénybe: így rengeteg pénzt spórolhat! Nem beszélve arról, hogy nagyon sok vállalkozó épp azért nem tudja elindítani a cégét, mert nincs meg a kellő anyagi forrása egy felszerelt iroda fenntartására és alkalmazottak megfizetésére. A Cégotthon Székhelyszolgáltató ezt az adminisztratív háttérszolgáltatást és postafiók szolgáltatást bérléssel is nyújtja szerződéses partnereinek, számos más hasznos szolgáltatása mellett. Székhelyszolgáltatását vállaljuk Budapesten már 12, vidéken pedig már 7 irodánkban.

A jogi képviselő felelőssége egyértelműbbé, ellenőrizhetővé válik

Székhelyszolgáltatás ügyvéd - A jogi képviselet felelőssége egyértelműbbé, ellenőrizhetővé válik

A cégalapítást, székhelyszolgáltatást érintő új törvények az ügyvédekre, a gazdasági társaságok jogi képviselőire is vonatkoznak. Az ügyvéd, illetve jogi képviselő feladata 2012-től, hogy a cégalapításhoz szükséges iratok törvényeknek való megfelelését ellenőrizze. Az ügyvéd által készített társasági szerződés és aláírás minta esetén az ügyvéd kötelessége az alapítók személyazonosságának ellenőrzése.