Székhelyszolgáltatás rendelet

K&H logó

Mi a székhely?

Mi a székhely?

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. (7. § (1)) Tehát bármilyen ingatlan betöltheti a székhely szerepét, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult Magyarországon. Székhely címet tudunk biztosítani Önnek Budapesten már 15 és vidéken már 9 székhelyszolgáltatás irodánkban.

Ki végezhet székhelyszolgáltatást? Mit tartalmaz a székhelyszolgáltatás rendelet?

Cégotthon székhelyszolgálat Budapest

A székhelyszolgáltatási tevékenységet a 7/2017.(VI.1) IM rendelet alapján végezzük Budapesten 15 és vidéken 9 irodánkban. A rendelet 2017. július 1.-én lépett hatályba, melynek legfontosabb tartalmi elemei a következők:

1. Székhelyszolgáltatást igénybe vevő cégnek és a székhelyet biztosítónak írásba foglalt szerződést kell kötnie.
2. Székhelyszolgáltatási szerződést csak határozatlan időre lehet kötni. A székhelyszolgáltatási csomagajánlatainknál feltüntetett időtartam csak a fizetés gyakoriságára utal.
3. Székhelyként szolgálhat olyan ingatlan, amely a székhelyszolgáltató tulajdonában áll. Ha nincs a szolgáltató birtokában ingatlan, bizonyos feltételek mellet akkor is működhet székhelyszolgáltatóként. Ez olyan esetekben valósulhat meg ha, vagy a használati joguk az ingatlan nyilvántartásban rögzítve van, vagy a székhelyszolgáltató kézbesítési megbízottként szerepel a megbízó cég cégjegyzékében, vagy a két szervezet között más tartós megbízási jogviszony is érvényes a székhelyszolgáltatáson kívül, vagy a két szervezet kapcsolt vállalkozás, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozás vagy valamilyen egyéb részesedési kapcsolatban lévő vállalkozás és az ingatlan tulajdonosa írásosan beleegyezett, hogy székhelyszolgáltatóként üzemeljen az épület.
4. A cég hivatalos dokumentumait, cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, érvényes szerződést, társasági szerződést, cégbejegyzési végzést valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját a székhelyen kell tárolni.
5. A székhelyszolgáltatást nyújtónak kötelessége a cégtábla kihelyezése.
6. A székhelyszolgáltatást végzőnek kötelessége tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetnie az iratokról és ingóságokról, amelyeket a székhelyen tart.
7. A szerződés megszűnésekor a székhelyszolgáltató köteles a székhelyen őrzött iratokat átadni a cégnek.
8. A székhelyszolgáltatást végző köteles gondoskodni a cég számára érkező küldemények átvételéről, és ennek a tényéről 1 munkanapon belül tájékoztatnia kell.
9. A székhelyszolgáltatást igénybe vevő köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

Székhelyszolgáltató cég működésének tehát nincsen kizáró oka, amennyiben teljesíti a jogszabályban előírt székhelyszolgáltatási feltételeket.

Székhelyszolgáltatást ügyvéd és ügyvédi iroda nem nyújthat 2012-es jogszabály szerint

Székhelyszolgáltatást ügyvéd és ügyvédi iroda nem nyújthat 2012-es jogszabály szerint

2012. január 1-jétől Ügyvéd és ügyvédi iroda már nem nyújthat székhelyszolgáltatást.

Székhelyszolgáltatást ki végezhet Budapesten? Hatályát veszti az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (3) bekezdés k) pontja és 25/A. §-a, mely kimondja, hogy ügyvéd elláthat székhely szolgáltatási tevékenységet, de szigorú feltételekhez köti azt. Ez megváltozott, székhelyszolgáltatást ügyvéd és ügyvédi iroda a 2012-es jogszabályok szerint nem nyújthat sem Budapesten, sem vidéken.

Székhelyszolgáltatás bejelentése

Székhelyszolgáltatás bejelentése

Cég székhely címének bejelentése kötelező a cégbíróság felé, illetve bizonyos esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé is.

Ha a cég székhelye saját tulajdonú ingatlanba van bejelentve, vagy adott ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője hozzájárulási nyilatkozattal engedélyt adott a székhelyként való megjelölésre, akkor a székhelycím bejelentése csak a cégbíróság felé kötelező. Cégalapítás esetén ez egyszerűen megtehető a létesítő okiratban való feltüntetéssel, alapítás után azonban a cég székhely változás bejelentése már csak változásbejegyzési kérelem leadásával lehetséges.

Székhelyszolgáltatás igénybevétele során a cégbíróságra való bejelentés mellett, egyéb kötelezettségek is keletkeznek. Székhelyszolgáltatás bejelentése már a NAV felé is kötelező, 'T101E vagy 'T201T formanyomtatvány kitöltésével. Fontos, hogy a székhelyszolgáltatás bejelentését nem a szolgáltató végzi, hanem a szolgáltatást igénybe vevő cég vagy az ő könyvelőjük. A bejelentési kötelezettség kiterjed a székhelycímen túl, a székhelyszolgáltató nevére, székhelyére, adószámára és a jogviszony keletkezésének időpontjára. Gazdasági társaságok esetén a NAV felé történő bejelentés megtételére, a cégbírósághoz való bejelentkezés után 15 nap áll rendelkezésre. Egyéni vállalkozóknak a székhelyszolgáltatás bejelentését az alapítással egy időben kell megtennie.

A jogi képviselő felelőssége egyértelműbbé, ellenőrizhetővé válik

Székhelyszolgáltatás feltételei - új törvények

A cégalapítást, székhelyszolgáltatást érintő új törvények az ügyvédekre, a gazdasági társaságok jogi képviselőire is vonatkoznak. Az ügyvéd, illetve jogi képviselő feladata 2012-től, hogy a cégalapításhoz szükséges iratok törvényeknek való megfelelését ellenőrizze. Az ügyvéd által készített társasági szerződés és aláírás minta esetén az ügyvéd kötelessége az alapítók személyazonosságának ellenőrzése.

Összegezve az eddigieket

Összegezve az eddigieket

Nincs akadálya székhelyszolgáltatást nyújtó cég működésének Budapesten és vidéken, illetve egy gazdasági társaság által a székhelyszolgáltatás igénybevételének, amennyiben az ehhez fűződő jogszabályi követelményeket mindkét fél által teljesíti! Ellenkezőleg, nagyon is sok előnnyel jár, ha egy cég székhelyszolgáltatást vesz igénybe: így rengeteg pénzt spórolhat! Nem beszélve arról, hogy nagyon sok vállalkozó épp azért nem tudja elindítani a cégét, mert nincs meg a kellő anyagi forrása egy felszerelt iroda fenntartására és alkalmazottak megfizetésére.

A Cégotthon Székhelyszolgáltató ezt az adminisztratív háttérszolgáltatást és postafiók szolgáltatást bérléssel is nyújtja szerződéses partnereinek, számos más hasznos szolgáltatása mellett. Székhelyszolgáltatását vállaljuk Budapesten már 15, vidéken pedig már 9 irodánkban.