Törzstőkeemelés

K&H logó

Törzstőkeemelés gyorsan és egyszerűen

Gazdasági társaságok alapítása jegyzett tőke befizetésével történik, Kft. (korlátolt felelősségű társaság) esetében ezt törzstőkének nevezzük. A törzstőke mértéke alapítás után, később is módosítható változásbejegyzési kérelem beadásával. Tájékozódjon a törzstőkeemelés lehetőségeiről honlapunkon és forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik professzionális segítséget nyújtanak a törzstőkeemeléshez szükséges papírmunka elvégzésében!

Törzstőkeemelés csomag ajánlat

Törzstőkeemelés a következő eszközökkel történhet

A kötelező törzstőke emelésében és Kft. társasági szerződésének - alapítói okiratának - módosításában is egyaránt segítséget nyújtunk ügyfeleink részére. Kérdéseivel keresse bátran kollégáinkat!

A törzstőke emelés lehetőségei az alábbiak szerint alakulhatnak:

 1. Törzstőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból:
  Van rá lehetőség, ha a társaság rendelkezik ilyen forrásokkal. Szükséges hozzá mérlegigazolás. Valamint a magánszemély tagnak szja fizetési kötelezettsége keletkezik az üzletrész átruházásakor vagy a tőke leszállításakor.
 2. Törzstőke emelés a tagok pénzbeli hozzájárulásával:
  A legegyszerűbb tőke emelési mód. Ebben az esetben a tagok rendelkezésre bocsájtják a szükséges pénzösszeget. Ez történhet a társaság jelenlegi tagjai által vagy akár új tagok belépésével is.
 3. Törzstőke emelés a tagok nem pénzbeli hozzájárulásával, azaz apporttal:
  Forgalomképes ingó vagyontárggyal lehetséges. Az apport lehet például ingatlan, személygépjármű, műszaki berendezés is. Az ingó vagyon vagy vagyontárgy rendelkezésre bocsájtásával történik meg a tőkeemelés. Az apport piaci értékének meghatározásához könyvvizsgálóra van szükség.
 4. Törzstőke emelés az osztalék elengedésével:
  A 2014-es törvény óta még illetékfizetési kötelezettség sem keletkezik az osztalék elengedését követően. Az elengedett osztalék megnöveli az eredménytartalékot, amely ezáltal a jegyzett tőke emelésére felhasználható.
 5. Törzstőke emelés tagi kölcsön elengedésével:
  Ebben az esetben azonban a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az illetéket az elengedéskor kell megfizetni az adóhatóság részére, melynek mértéke 18%. A tagi kölcsön elengedését 30 naptári napon belül kell bejelenteni a NAV-nak a vagyonszerzést rögzítő iratok benyújtásával.
 6. Törzstőke emelés tagi kölcsön apportálásával:
  Számviteli szempontból nincs akadálya. A követelés átruházása nem ingyenesen történik meg, mert cserébe az apportot biztosító tag társasági jogokat szerez, mint például a szavazati jog vagy az osztalékjog.

Törzstőkeemelés feltételei

A törzstőke felemeléséhez szükség van:

A Társasági Szerződés módosítására, a taggyűlés összehívására és a taggyűlési jegyzőkönyv elkészítésére. Az ügyvéd által ellenjegyzett módosított társasági szerződést, az erről szóló taggyűlési jegyzőkönyvet, és a befizetésről szóló ügyvezetői nyilatkozatot bejegyzési kérelem útján a cégbírósághoz kell benyújtani.

A Kft. törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával (pl.: ingó vagyonból), valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére (pl. tagi kölcsönből). Azonban az ügyvezetőnek a megbízott ügyvéddel és könyvelővel minden esetben meg kell vizsgálnia a cég számviteli helyzetét, hiszen csak akkor emelhető így fel a törzstőke, ha a beszámoló mérlege vagy a társaság közbenső mérlege alapján a törzstőke emelés fedezete biztosított. Ezt a mérleget a bejegyzési kérelemhez is mellékelni kell.

A tőkeemelésről taggyűlésen lehet dönteni, a határozatnak tartalmaznia kell:

a felemelt törzstőkét, az egyes tagok törzsbetéteinek a nagyságát, a törzstőke felemeléséhez szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatot.

Csomag ajánlat

Cégmódosítás és tözstőkeemelés illetéke és költségei

 • Tőkeemelés + bármely más módosítás
  (pl. székhelyváltozás, lakcím változás, telephely felvétel) 18.000 Ft (15.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)
 • Tőkeemelés + adásvétel
  18.000 Ft (15.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)
 • Tőkeemelés + olyan adásvétel, ahol több személy veszi meg a céget és azok közül az egyik minősített többségű részesedést (75 % feletti) szerez
  53.000 Ft (50.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)

Illetékmenetesség

Az alapvető szabály szerint illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem illeti meg céget.

Illeték és közzétételi költségtérítés mentessége a kialakult cégbírósági gyakorlat szerint az alábbi esetekben marad meg:

 • a társaságnak korábban nem volt még a cégjegyzékbe bejegyzett e-mail elérhetősége és új elektronikus kézbesítési címet jelent be
 • a társaság már rendelkezik bejegyzett e-mail elérhetőséggel, ezt az e-mail címet e-mail elérhetőségként törölni és ugyanezt az e-mail címet elektronikus kézbesítési címként bejegyezni kéri,
 • a társaság már rendelkezik bejegyzett e-mail elérhetőséggel, ezt az e-mail címet e-mail elérhetőségként törölni és másik e-mail címet elektronikus kézbesítési címként bejegyezni kéri

A Tevékenységi körök aktualizálása:

Amennyiben a tevékenységi körök Ctv. 51. § (2a) bekezdése szerinti aktualizálására a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés kapcsán benyújtott változásbejegyzéssel együtt kerül sor, akkor az eljárás illeték- és közzétételi költségtérítés mentes.