Törzstőkeemelés

K&H logó

Törzstőkeemelés gyorsan és egyszerűen

Törzstőkeemelés menete munkatársaink segítségével még egyszerűbb és áttekinthető. Törzstőkeemelés ügyvédi segítséggel nálunk!

Gazdasági társaságok alapítása jegyzett tőke befizetésével történik, Kft. (korlátolt felelősségű társaság) esetében ezt törzstőkének nevezzük. A törzstőke mértéke alapítás után, később is módosítható változásbejegyzési kérelem beadásával. Tájékozódjon a törzstőkeemelés lehetőségeiről honlapunkon és forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik professzionális segítséget nyújtanak a törzstőkeemeléshez szükséges papírmunka elvégzésében!

Törzstőkeemelés csomag ajánlat

Törzstőkeemelés a következő eszközökkel történhet

Törzstőkeemelés a következő eszközökkel történhet

A kötelező törzstőke emelésében és Kft. társasági szerződésének - alapítói okiratának - módosításában is egyaránt segítséget nyújtunk ügyfeleink részére. Kérdéseivel keresse bátran kollégáinkat!

A törzstőke emelés lehetőségei az alábbiak szerint alakulhatnak:

 1. Törzstőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból:
  Van rá lehetőség, ha a társaság rendelkezik ilyen forrásokkal. Szükséges hozzá mérlegigazolás. Valamint a magánszemély tagnak szja fizetési kötelezettsége keletkezik az üzletrész átruházásakor vagy a tőke leszállításakor.
 2. Törzstőke emelés a tagok pénzbeli hozzájárulásával:
  A legegyszerűbb tőke emelési mód. Ebben az esetben a tagok rendelkezésre bocsájtják a szükséges pénzösszeget. Ez történhet a társaság jelenlegi tagjai által vagy akár új tagok belépésével is.
 3. Törzstőke emelés a tagok nem pénzbeli hozzájárulásával, azaz apporttal:
  Forgalomképes ingó vagyontárggyal lehetséges. Az apport lehet például ingatlan, személygépjármű, műszaki berendezés is. Az ingó vagyon vagy vagyontárgy rendelkezésre bocsájtásával történik meg a tőkeemelés. Az apport piaci értékének meghatározásához könyvvizsgálóra van szükség.
 4. Törzstőke emelés az osztalék elengedésével:
  A 2014-es törvény óta még illetékfizetési kötelezettség sem keletkezik az osztalék elengedését követően. Az elengedett osztalék megnöveli az eredménytartalékot, amely ezáltal a jegyzett tőke emelésére felhasználható.
 5. Törzstőke emelés tagi kölcsön elengedésével:
  Ebben az esetben azonban a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az illetéket az elengedéskor kell megfizetni az adóhatóság részére, melynek mértéke 18%. A tagi kölcsön elengedését 30 naptári napon belül kell bejelenteni a NAV-nak a vagyonszerzést rögzítő iratok benyújtásával.
 6. Törzstőke emelés tagi kölcsön apportálásával:
  Számviteli szempontból nincs akadálya. A követelés átruházása nem ingyenesen történik meg, mert cserébe az apportot biztosító tag társasági jogokat szerez, mint például a szavazati jog vagy az osztalékjog.

Törzstőkeemelés feltételei

Törzstőkeemelés feltételei

A törzstőke felemeléséhez szükség van:

A Társasági Szerződés módosítására, a taggyűlés összehívására és a taggyűlési jegyzőkönyv elkészítésére. Az ügyvéd által ellenjegyzett módosított társasági szerződést, az erről szóló taggyűlési jegyzőkönyvet, és a befizetésről szóló ügyvezetői nyilatkozatot bejegyzési kérelem útján a cégbírósághoz kell benyújtani.

A Kft. törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával (pl.: ingó vagyonból), valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére (pl. tagi kölcsönből). Azonban az ügyvezetőnek a megbízott ügyvéddel és könyvelővel minden esetben meg kell vizsgálnia a cég számviteli helyzetét, hiszen csak akkor emelhető így fel a törzstőke, ha a beszámoló mérlege vagy a társaság közbenső mérlege alapján a törzstőke emelés fedezete biztosított. Ezt a mérleget a bejegyzési kérelemhez is mellékelni kell.

A tőkeemelésről taggyűlésen lehet dönteni, a határozatnak tartalmaznia kell:

a felemelt törzstőkét, az egyes tagok törzsbetéteinek a nagyságát, a törzstőke felemeléséhez szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatot.

Csomag ajánlat

Cégmódosítás és tözstőkeemelés illetéke és költségei

Cégmódosítás és tözstőkeemelés illetéke és költségei
 • Tőkeemelés + bármely más módosítás
  (pl. székhelyváltozás, lakcím változás, telephely felvétel) 18.000 Ft (15.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)
 • Tőkeemelés + adásvétel
  18.000 Ft (15.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)
 • Tőkeemelés + olyan adásvétel, ahol több személy veszi meg a céget és azok közül az egyik minősített többségű részesedést (75 % feletti) szerez
  53.000 Ft (50.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)

Illetékmenetesség

Illetékmenetesség

Az alapvető szabály szerint illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem illeti meg céget.

Illeték és közzétételi költségtérítés mentessége a kialakult cégbírósági gyakorlat szerint az alábbi esetekben marad meg:

 • a társaságnak korábban nem volt még a cégjegyzékbe bejegyzett e-mail elérhetősége és új elektronikus kézbesítési címet jelent be
 • a társaság már rendelkezik bejegyzett e-mail elérhetőséggel, ezt az e-mail címet e-mail elérhetőségként törölni és ugyanezt az e-mail címet elektronikus kézbesítési címként bejegyezni kéri,
 • a társaság már rendelkezik bejegyzett e-mail elérhetőséggel, ezt az e-mail címet e-mail elérhetőségként törölni és másik e-mail címet elektronikus kézbesítési címként bejegyezni kéri

A Tevékenységi körök aktualizálása:

Amennyiben a tevékenységi körök Ctv. 51. § (2a) bekezdése szerinti aktualizálására a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés kapcsán benyújtott változásbejegyzéssel együtt kerül sor, akkor az eljárás illeték- és közzétételi költségtérítés mentes.